Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Aura

Aura on 7-paikkainen psykiatrisesti orientoitunut erityisyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta sijaishuollon tarpeessa oleville yli 12-vuotiaille lapsille ja nuorille.

aura_ilmakuva-0-0-0-0-1505396161-0-68-750-315-1505985203
IMG-20220620-WA0098
IMG-20220620-WA0095
IMG-20220620-WA0097
aura_huone-0-132-750-316-1505988318
aura_rakennus_v2-0-35-750-315-1505988439
100967_Ruukinrannantie_24A018-0-104-750-315-1505988637
IMG-20220620-WA0094
IMG-20220620-WA0096
IMG-20220620-WA0099
IMG-20220620-WA0100
IMG-20220620-WA0103
IMG-20220620-WA0102
IMG-20220620-WA0105
IMG-20220620-WA0106
IMG-20220620-WA0104
IMG-20220620-WA0107
aura_olohuone-0-97-750-315-1505988537
aura_yksityiskohta-40-158-751-315-1505396707
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Erityisyksikkö Aura on vahvasti resursoitu sijaishuollon 7-paikkainen erityisyksikkö. Yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, jossa on kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä, lastensuojelusta sekä sosiaalihuollosta. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta sijaishuollon tarpeessa oleville yli 12-vuotiaille nuorille, joilla voi olla masennus-, ahdistuneisuus- tai neuropsykiatrisia häiriöitä.

Toiminta-ajatus

Auran visio on yhdistää terveydenhuollon ja lastensuojelun osaaminen saman katon alle. Hoidon ytimen muodostaa tavoitteellinen omahoitaja työskentely. Hoidon- ja kuntoutuksen viitekehyksenä toimii vuorovaikutteinen kehityspsykoterapia DDP. DDP:n tavoitteena on syventää keskinäistä kiintymystä, vuorovaikutusta ja luottamusta. Menetelmässä pyritään näkemään mitkä havainnot, tunteet ja motiivit ohjaavat nuoren käyttäytymistä ja lisäämään nuoren tietoisuutta näistä. Nuoren haasteita pyritään ymmärtämään hänen varhaisesta kokemusmaailmastaan käsin. Aurassa nuori tulee kuulluksi, kohdatuksi ja nähdyksi.

Arki meillä

Aurassa pyritään elämään normaalia arkea, luomaan kodinomainen ilmapiiri ja kunnioittamaan nuorten yksilöllisyyttä. Arjen kautta normalisoidaan nuoren elämää, luodaan edellytyksiä mahdollisimman terveeseen ja ikätasoiseen kasvuun ja kehitykseen. Tukeminen ja ohjaus opiskeluun ja työelämään ovat myös oleellinen osa Auran toimintaa, jossa yhteisöllisin, toiminnallisin ja terapeuttisin menetelmin pyritään luomaan kannustava ja avoin ilmapiiri.

Koulunkäynti

Auran nuorilla on koulunkäynti syystä tai toisesta hyvin usein ollut rikkonaista tai kokonaan estynyt. Psyykkisen kuntoutuksen ohella keskeisenä tavoitteena on nuoren määrätietoinen tukeminen takaisin koulukuntoisuuteen. Koulunkäynnin merkitys nuoren tulevaisuuden kannalta on ratkaiseva. Omahoitaja ja koko yksikön tiimi on nuoren tukena oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilat ja ympäristö

Yksikön tilat ovat kodinomaiset ja sijaitsevat luonnossuojelualueen ja Villa Elfvikin läheisyydessä Espoon Ruukinrannassa. Yksikössä jokaisella nuorella on oma huone ja yleiset, viihtyisät oleskelutilat. Talossa on keittiö-, ruokailu-, wc (5kpl)-suihku (4kpl)-, sauna- ja kodinhoitotilat, harrastetilat, bänditila sekä henkilökunnan sosiaali- ja työtilat. Auran keittiö on toimintaan soveltuva, missä nuorten on mahdollista osallistua ruuanlaittoon yhdessä hoitajan kanssa.

Harrastusmahdollisuudet

Espoon ja koko pääkaupunkiseudun monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat Auran nuorten helposti saavutettavissa. Aivan yksikön lähiympäristössä on mainiot ulkoilualueet, mm. Villa Elfikin luonnonsuojelualue lintutorneineen ja luontopolkuineen sekä merellinen Laajalahti rantaraitteineen. Aurassa pidetään yhteisöllisiä hetkiä ja tehdään retkiä, missä hyödynnetään lähistön runsaita mahdollisuuksia. Nuoria kannustetaan ja tuetaan myös Auran ulkopuoliseen harrastustoimintaan. Kimmoke harrastustoimintaan saattaa syntyä Auran toiminnallisten, vaihtuvien ryhmien kautta, esimerkiksi liikuntaryhmä, kokkikerho

Henkilökunta

Aurassa työskentelee sitoutunut ja moniammatillinen, psykiatrisesti orientoinut työryhmä.

Yksikön henkilöstöllä on vahva koulutustausta ja kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä, työskentelystä lastensuojelun eri tehtävissä sekä muissa sosiaalihuollon tehtävissä.