Aura

Aura on 7-paikkainen psykiatrisesti orientoitunut erityisyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta sijaishuollon tarpeessa oleville yli 12-vuotiaille lapsille ja nuorille.

previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Yleisesittely

Nuorten kasvuyhteisö Aura on vahvasti resursoitu sijaishuollon 7-paikkainen erityisyksikkö. Yksikössä työskentelee moniammatillinen työryhmä, jossa on kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä, lastensuojelusta sekä sosiaalihuollosta. Yksikkö tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa ja kuntoutusta sijaishuollon tarpeessa oleville yli 12-vuotiaille nuorille, joilla voi olla masennus-, ahdistuneisuus- tai neuropsykiatrisia häiriöitä.

Toiminta-ajatus

Auran visio on yhdistää terveydenhuollon ja lastensuojelun osaamista yksikköön eli nuorisopsykiatrian ja psykoterapian asiantuntemuksen mukaantuloa lasten sijaishuollon käytäntöjä täydentämään. Tavoitteena on asiakkaiden voimavarojen lisääminen sekä emotionaalisen turvan ja yhteisöllisyyteen kasvattaminen. Perheen ja nuoren muun lähiverkoston kanssa tehtävä työskentely on yksikön toiminnassa keskeinen painopistealue. Henkilöstöllä on asiantuntemusta systemaattisten perhetyön menetelmien hyödyntämiseen.

Arki meillä

Aurassa pyritään elämään normaalia arkea, luomaan kodinomainen ilmapiiri ja kunnioittamaan nuorten yksilöllisyyttä. Arjen kautta normalisoidaan nuoren elämää, luodaan edellytyksiä mahdollisimman terveeseen ja ikätasoiseen kasvuun ja kehitykseen. Tukeminen ja ohjaus opiskeluun ja työelämään ovat myös oleellinen osa Auran toimintaa, jossa yhteisöllisin, toiminnallisin ja terapeuttisin menetelmin pyritään luomaan kannustava ja avoin ilmapiiri.

Koulunkäynti

Auran nuorilla on koulunkäynti syystä tai toisesta hyvin usein ollut rikkonaista tai kokonaan estynyt. Psyykkisen kuntoutuksen ohella keskeisenä tavoitteena on nuoren määrätietoinen tukeminen takaisin koulukuntoisuuteen. Koulunkäynnin merkitys nuoren tulevaisuuden kannalta on ratkaiseva. Omahoitaja ja koko yksikön tiimi on nuoren tukena oppimiselle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tilat ja ympäristö

Yksikön tilat ovat kodinomaiset ja sijaitsevat puutarhapihan ympäröimänä merellisessä Espoon Ruukinrannassa. Yksikössä jokaisella nuorella on oma huone ja yleiset, viihtyisät oleskelutilat. Lisäksi talossa on rauhoittumis-/terapiahuone, keittiö-, ruokailu-, wc (5kpl)-suihku (4kpl)-, sauna- ja kodinhoitotilat, harrastetilat, sekä henkilökunnan sosiaali- ja työtilat. Yksikössä on toimintaan soveltuva keittiö, missä yksikön nuoren on mahdollista osallistua ruuanlaittoon yhdessä hoitajan kanssa. Nuorten kasvuyhteisö Aura sijaitsee Espoon Ruukinrannassa, Leppävaaran ja Tapiolan läheisyydessä.

Harrastusmahdollisuudet

Espoon ja koko pääkaupunkiseudun monipuoliset harrastusmahdollisuudet ovat Auran asiakkaiden helposti saavutettavissa. Aivan yksikön lähiympäristössä on mainiot ulkoilualueet, mm. Villa Elfikin luonnonsuojelualue lintutorneineen ja luontopolkuineen sekä merellinen Laajalahti rantaraitteineen. Nuoria ohjataan ympäristön harrastusten pariin ja yksikössä järjestetään yhteisöllisiä retkiä ja toimintaryhmiä..

Henkilökunta

Henkilökunnan määrä ja koulutustaso täyttää vaativahoitoisten nuorten hoidolle asetetut suositukset. Yksikön henkilöstöllä on vahva koulutustausta ja  kokemusta psykiatrisesta hoitotyöstä, mielenterveystyöstä, työskentelystä lastensuojelun eri tehtävissä sekä muissa sosiaalihuollon tehtävissä.