Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Eemelin Kissankulma

Eemelin Kissankulma on yksi Eemelin toimintayksikön kolmesta asuinyksiköstä. Kissankulman asuinyksikkö tarjoaa vaativan tason sijaishuoltoa 6-12-vuotiaille lapsille. Yksikkö on erityisen vahvasti resursoitu, nelipaikkainen yksikkö, missä on neljä asiakaspaikkaa ja yhdeksän työntekijän resurssi. Henkilöstövahvuus on 2,25. Yksikkö on suunniteltu pidempiaikaisia, kuntouttavia sijoituksia varten eli emme vastaa lyhytkestoisiin arviointijaksoihin.

Eemelit-38
Kissankulma – Eemeli _ vaaka-1
Kissankulma – Eemeli _ vaaka-3
Kissankulma – Eemeli-9
Eemelit-26
Kissankulma – Eemeli-10
Kissankulma – Eemeli-11
Kissankulma – Eemeli-21
Kissankulma – Eemeli-24
Kissankulma – Eemeli-28
Kissankulma – Eemeli-29
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Kissankulman asuinyksikkö on suunnattu voimakkaasti oireilevien alakouluikäisten, tulotilanteessa 6-12 -vuotiaiden, lasten hoitoon ja kuntoutukseen. Lapsilla voi olla taustalla neuropsykiatrisia haasteita, trauma- ja kiintymyssuhdehäiriöitä sekä näistä kummunneita käytöksen haasteita. Lapsi saattaa oireilla vahvasti ulospäin esimerkiksi aggressiolla tai vaihtoehtoisesti vetäytymällä vuorovaikutuksesta ja sosiaalisista tilanteista.

Toimiva yhteistyö sivistystoimen ja lastenpsykiatrian kanssa mahdollistavat lasta kokonaisvaltaisesti kuntouttavat puitteet.

Toiminta-ajatus

Eemelissä lapsen ja nuoren hoito, kasvatus ja kuntoutus perustuvat yksilöllisten tarpeiden tunnistamiseen ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Työskentely lasten kanssa pohjautuu voimavarakeskeiseen ja kuntoutukselliseen työskentelyotteeseen. Isona osana lapsen kuntoutusta nähdään myös toiminnallisuus, lasten kanssa yhdessä tekeminen, vuorovaikutuksen opettelu ja havainnointi, joita käytetään aktiivisesti kuntoutuksen välineenä. Perhetyöskentely ja yhteistyö vanhempien kanssa vahvistavat lapselle tärkeiden ihmissuhteiden jatkuvuutta ja antavat työkaluja vanhemmuuteen.

Yksikön viitekehyksenä on ratkaisu- ja voimavarakeskeisyys. Uskomme, että resursoimalla riittävästi ja pitämällä lapsiryhmän koon pienenä, pystymme parhaalla mahdollisella tavalla tukemaan erityisen paljon aikuisen tukea kaipaavia lapsia viitekehyksen mukaisesti. Ympäristö auttaa lapsen vakauttamisesta ja tarjoaa siten vahvan pohjan sille, että itse kuntoutuminen voi alkaa.

Arki meillä

Lähestymistapamme on suunniteltu varsinkin neuropsykiatrisesti oireilevaa lasta tukevaksi. Arki on siten selkeästi strukturoitu ja ennakoitavuus on äärimmäisen tärkeää. Selkeä päiväohjelma tukee näitä tavoitteita. Näiden tuttujenkin menetelmien vakauttava ja kuntouttava vaikutus korostuu pienemmän lapsiryhmän myötä. Toiminnallisuus tukee lasten arkea, ja sen määrää ja sisältöä suunnitellaan aina lapsen tarpeiden ja valmiuksien kautta. Lasten kanssa harjoitellaan toiminnallisuudenkin avulla uudenlaisia toimintamalleja vanhojen, ei-toivottujen tilalle pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti. Viitekehys on ratkaisukeskeinen, joten lapsesta halutaan nähdä aina hänessä oleva hyvä ja löytää hänen vahvuutensa.

Hoitoprosessi nähdään jakautuvan vakautumisvaiheeseen, kuntoutusvaiheeseen ja taitojen vahvistusvaiheeseen (sekä mahdollisesti siirtymävaiheeseen, mikäli lapsi jossain kohtaa mahdollisesti kotiutuu tai siirtyy kevyemmin resursoituun yksikköön). Prosessin kesto on täysin lapsikohtaista.

Vakauttamisvaiheessa korostuu arjen rakenteet ja tiimin johdonmukainen toiminta omaohjaajatyön rinnalla. Lapsen kanssa pyritään saavuttamaan luottamus ja laskemaan lapsen stressitasoa. Kuntoutusvaiheessa etsitään ja harjoitellaan lapselle toimivia keinoja ja tapoja aiempien, ehkä vahingollisten mallien tilalle aikuisen avulla. Omaohjaajatyö on erityisesti vaikuttavana tekijänä tässä vaiheessa ja kiintymyssuhteiden hoidollinen merkitys korostuu. Taitojen vahvistusvaiheessa pyritään siihen, että lapsi pystyy ottamaan niitä käyttöön arjessa ilman jatkuvaa vahvaa aikuisen ohjausta ja tukea.

Koulunkäynti

Perusopetus. Useimmiten laitoksessa asuva lapsi ei pysty suorittamaan kouluansa normaalisti ja siksi Eemelissä toimiikin Harjavallan koulutoimen alainen pienryhmä, jossa on kaksi opettajaa ja koulukäynninohjaajia. Eemelin pienryhmässä opetus on luokkiin sitoutumatonta ja lapset käyvät kouluaan omien yksilöllisten opetussuunnitelmiensa mukaisesti. Kissankulman lapsilla saattaa olla monenlaisia oppimisen haasteita, joihin pystytään yksiköllisesti vastaamaan joko Harjavallan ala-asteen luokilla tai mahdollisesti Eemelin yksikön yhteydessä toimivassa Harjavallan koulutoimen koulussa. Tässäkin etsitään lapselle paras mahdollinen ratkaisu.

Tilat ja ympäristö

Kiinteistö on pohjaratkaisultaan selkeä ja toimiva ja tarjoaa mahdollisuudet monenlaiseen toiminnallisuuteen liikuntasaleineen ja isoine piha-alueineen. Kissankulma toimii talon alimmassa kerroksessa. Asuinyksikössä on lasten omien huoneiden lisäksi viihtyisät oleskelutilat. Pyrimme pitämään asuinyksikön mahdollisimman kodinomaisina. Lisäksi Eemelissä on yhteinen iso kerho- ja harrastushuone, liikuntasali, sekä suuri piha-alue, jotka mahdollistavat monenlaisen toiminnan. Eemeli sijaitsee Harjavallassa keskeisellä paikalla, josta on hyvät kulkuyhteydet kaikkialle.

Harrastusmahdollisuudet

Harjavalta tarjoaa hyvät mahdollisuudet monipuoliseen harrastamiseen. Eemelin välittömästä läheisyydestä löytyvät monitoimihalli, uimahalli, jäähalli, Honkalan urheilukentät, laskettelukeskus sekä keilahalli. Näiden lisäksi Eemelin oma liikuntasali, askartelutila, kerhohuone ja iso piha mahdollistavat monenlaista toimintaa ympäri vuoden.

Henkilökunta

Henkilökunta koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon koulutetuista ja kokeneista ammattilaisista (5 amk ja 4 pt). Henkilökunta on orientoitunut pitkäkestoiseen ja sinnikkääseen työskentelyyn lapsen ja perheen kanssa. Lapsen vaikeatkin hetket nähdään mahdollisuuksina oppia lisää lapsesta ja siten reitin löytää lapsen kanssa uusia keinoja tapoihin toimia eri välineitä hyödyntäen.

Henkilöstön täydennyskoulutukset suuntaavat neuropsykiatrisen osaamiseen, kiintymyssuhdehäiriöiden hoitamiseen sekä omaohjaajatyön syventämiseen.