Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Pihapuu

Pihapuu on 7 – paikkainen perusyksikkö Kauhavan Alahärmässä Hakolan kylässä, joka tarjoaa ympärivuorokautista, kuntouttavaa hoitoa avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaanotetuille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille.

Pihapuu Alahärmä
PIhapuu Harrastehuone
Kuva2
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pihapuu tarjoaa ympärivuorokautista, kuntouttavaa hoitoa avohuollon tukitoimena sijoitetuille tai huostaanotetuille 7–17-vuotiaille lapsille. Pihapuun keskiössä on työskentely lapsen ja hänen perheensä kanssa, systeemisellä ajatusmallilla.  Omaohjaaja työskentely nähdään Pihapuussa hyvin merkittävänä asiana nuoren kuntoutumisen polulla. Perhetyön ja omaohjaaja työskentelyn yhdistäminen on tuonut vaikuttavia tuloksia nuoren ja hänen perheensä hyvinvointiin.

Toiminta-ajatus

Pihapuun toiminta on ennaltaehkäisevää ja korjaavaa työskentelyä lapsen sekä hänen perheensä kanssa. Lapsen kasvatuksen ja oppimisen tavoitteena on, että se palvelee hänen tulevaisuuttaan. Lapsen arkea ja elämää arvioidaan koko ajan moniammatillisesti ja kokonaisvaltaisesti eri näkökulmista. Ohjaavina arvoina ovat yksilöllisyys ja yhteisöllisyys, turvallisuus, kokonaisvaltaisuus, oikeudenmukaisuus sekä perhekeskeisyys.

Toiminnassa arvot näkyvät niin, että jokainen lapsi kohdataan omine tarpeineen, yksilöllisesti. Lasta tuettaessa huomioidaan hänen elämäntilanteensa, kehitystasonsa, fyysisen kuntonsa sekä kehityshistoriansa edellyttämällä tavalla.

Toiminnassa huomioidaan lapsen vanhemmat ja lähiverkosto. Tavoitteena on pyrkiä lapsen hoitoa edistävään yhteistyöhön ja kannustamaan heitä olemaan lapsen tukena rakentamassa yhteistä tulevaisuutta. Ensisijainen tavoite lapsen hoidossa ja kasvatuksessa on tarjota lapselle fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallinen, kehittävä ja kodinomainen kasvuympäristö sekä turvata lapsen koulunkäynti.

 Pihapuussa lapselle nimetään omaohjaaja, joka työskentelee intensiivisesti lapsen ja tämän perheen kanssa. Omaohjaaja vastaa lapsen asioista, osallistuu lapsen palavereihin sekä huolehtii lapselle tehtävistä hankinnoista. Omaohjaajatyön keskeisempiä tavoitteita on luoda luottamuksellinen vuorovaikutussuhde lapsen ja omaohjaajan välille. Omaohjaajan työparina toimivat vastaava ohjaaja ja yksikönjohtaja. Pihapuussa pyritään korvaavien ja läheisten ihmissuhteiden kautta sekä kiintymyssuhteita mahdollistamalla eheyttämään lasta mahdollisimman hyvin. Yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen, leikillisyys, sosiaalisten taitojen opettelu, yhdessä sovittujen toimintamallien toteuttaminen, sovituista säännöistä kiinnipitäminen, yhdessä asetettavat tavoitteet ja niiden toteuttaminen ohjaavat Pihapuun toimintaa. Ikätasoisen kehityksen haasteet pyritään huomioimaan toiminnassa mahdollisimman hyvin.

Sijoituksen aikana lapsen omaohjaaja työskentelee läheisten kanssa säännöllisesti viikoittaisilla kuulumissoitolla ja sovituilla tapaamisilla. Työskentelyn tavoitteena on saada lapselle mahdollisimman laaja tukiverkosto, johon kuulu henkilöitä myös ydinperheen ulkopuolelta koostuen muista sukulaisista ja tärkeistä ihmisistä lapsen elämässä. Näin lapsen on turvallista jatkaa elämäänsä eteenpäin Pihapuun jälkeen. 

Arki meillä

Pihapuun arki perustuu strukturoituun ja ennakoitavissa olevaan arkeen. Pihapuun toiminta pohjautuu turvallisen ja tasaisen arjen ympärille, jossa kohdataan eri elämänvaiheita ja -tilanteita. Selkeät rutiinit ja rajat arjessa luovat pysyvyyttä ja ennustettavuutta. Tällaisina todettakoon säännölliset ruokailut ja nukkumaanmenoajat.

Koulunkäynti

Perusopetus. Pihapuussa asuville lapsille järjestetään perusopetus tilanteen mukaan. Vaihtoehtoina ovat yleisopetuksen luokka tai pienryhmä. Myös koulunkäynnin mahdollistamiseksi toteutamme erilaisia räätälöityjä ratkaisuja yhdessä oppilaan oman opettajan kanssa. Kouluyhteistyö on tiivistä ja erinomaista Pihapuun ja Kauhavan perusopetuksen välillä.

Toisen asteen opetus. Toisen asteen ammatillisia koulutusvaihtoehtoja on runsaasti Kauhavan läheisyydessä. Koulutuskeskus Sedussa Lapualla ja Seinäjoella sekä Jamissa Lappajärvellä on kattavat toisen asteen opintovalikoimat. Lisävaihtoehtoina on ammattistartti ja ammattiin valmentava linja sekä Luovin erityisammattikoulu Seinäjoella ja Alavudella.

Tilat ja ympäristö

Pihapuu on vanha ”kartano” mallinen rakennus, luonnon keskellä. Jokaisella lapsella on oma huone, jonka sisustukseen he saavat itse vaikuttaa. Yksiköissä on viihtyisät olohuone- ja ruokailutilat. Sekä harrastehuone, jossa mahdollistuu askartelut ja pelailut.

Harrastusmahdollisuudet

Jokaiselle lapselle löytyy vapaa-ajalle mielekästä tekemistä. Pihapuun lähiympäristöstä löytyy monipuoliset mahdollisuudet niin joukkue-kuin yksilölajeihin, esim. lento-,ja jalkapallo , jääkiekko, paini, uinti yleisurheilu ja ratsastus. Lähialue tarjoaa urheilumahdollisuuksia laavuretkiin, hiihtämiseen, luistelemiseen, pyöräilyyn ja frisbeegolfiin.

Henkilökunta

Pihapuun lastensuojeluyksikössä työskentelee hoito- ja kasvatustyössä moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saanut työryhmä. Työyhteisömme koostuu sitoutuneista ja pitkän kokemuksen omaavista ammattilaisista. Panostamme henkilöstön jatkuvaa koulutukseen, jossa huomioidaan työntekijän omat kiinnostuksen kohteet.