Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Saraste Nokia

Saraste Nokia on 14-paikkainen lastensuojelun ympärivuorokautista hoitoa antava erityisyksikkö 10-18 vuotiaille varhaislapsuuden kiintymyssuhdehäiriöistä tai muista lapsuuden traumoista kärsiville lapsille ja nuorille.

Nokia 1-0-422-750-315-1559104942
Nokia 2-0-204-750-314-1559107739
Nokia 5-0-272-750-314-1559108066
Nokia 6-2-376-748-317-1559108115
Nokia 8-0-806-750-316-1559108234
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Saraste on profiloitunut varhaislapsuuden kiintymyssuhdehäiriöistä tai muista lapsuuden traumoista kärsivien lasten ja nuorten hoitoon. Traumat voivat oireilla joko ulospäin esimerkiksi haasteina koulunkäynnissä, päihdekokeiluina ja aggressiivinen käytöksenä, tai sisäänpäin esimerkiksi itsetuhoisena käytöksenä, masennuksena tai ahdistusoireina.  Yksikkö tarjoaa lapsille turvallisen struktuurin, kuntoutumista tukevan ympäristön, välittömän palautteen ja aikuisten vahvan malliesimerkin ja läsnäolon.

Toiminta-ajatus

Kuntoutuksen runkona toimii vuorovaikutteinen kiintymyssuhdeterapiamalli (DDP). Terapiamallin pohjana on turvallisuus, jonka saavutamme säännöllisen arjen avulla. Ilman turvallisuuden tunnetta ei voi syntyä kiintymystä, eikä luottamuksellista suhdetta. DDP:n mukaan hoitavat aikuiset ovat avain. Aikuisten ylläpitämä kuntouttava ympäristö on leikkisä, välittävä, hyväksyvä, kiinnostunut ja empaattinen. Tämän kaltainen ympäristö tukee kiintymyssuhteen syntymistä lapsen ja omaohjaajan välille.

Arki meillä

Nuoren arki rakennetaan hyvin yksilöllisesti hänen kuntoutumistaan tukevaksi. Käytössä on viikko- ja päiväohjelmat, joiden sisältöön nuori pääsee vaikuttamaan viikoittaisissa nuorten kokouksissa ja omaohjaajakeskusteluissa. Arjessamme näkyy aikuisten ja nuorten välinen keskustelu, joissa pyritään yksilöllisesti selvittämään nuoren tarpeita ja toiveita, sekä arjen ongelmakohtia.

Koulunkäynti

Yksikössä toimii Nokian kaupungin ylläpitämä erityisluokka, jossa yksikköön sijoitetut peruskouluikäiset käyvät koulua. Opetus toteutetaan pienryhmämuotoisena, joka mahdollistaa yksilöllisen vahvan tuen. Lapsella on myös mahdollisuus käydä perusopetuksessa yksikön ulkopuolella.

Peruskoulut, lukio sekä ammattioppilaitos sijaitsevat 200 m- 3 km säteellä yksiköstä.

Tilat ja ympäristö

Avarat ja viihtyisät tilat mahdollistavat monipuolisen toiminnan ja oleskelun. Yksikössä on kaksi seitsemänpaikkaista osastoa, jotka sijaitsevat omissa siivissään.  Jokaisella lapsella on oma huone, jonka saavat sisustaa mieleisekseen. Molemmilta osastoilta löytyy yhteisinä tiloina olohuoneet ja keittiöt.

Harrastusmahdollisuudet

Lapsen kanssa pyritään löytämään lasta miellyttävä ja hänen tarpeitaan vastaava harrastus. Nokialla on hyvät harrastemahdollisuudet. Myös ympäristökunnissa on tarjolla paljon erilaisia harrastemahdollisuuksia.  Yksikön järjestämät viikoittaiset toimintaillat tarjoavat mahdollisuuden eri lajien ja harrastusten kokeilemiseen.

Henkilökunta

Sarasteessa työntekijät työskentelevät osastoittain kahtena moniammatillisena työryhmänä. Kaikki työntekijät on koulutetaan traumatisoituneiden lasten hoitoon ja DDP- terapiamallin mukaiseen työskentelyyn.  Työryhmät koostuvat aidoista, välittävistä ja vahvoista aikuisista, jotka työskentelevät omaa persoonallisuuttaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen.