Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Tuettu asuminen Mikkeli

Huoltsikka järjestää tiivistä tukiasumista 17 – 25-vuotiaille nuorille Mikkelissä omissa toimitiloissaan.

Yleisesittely

Tuettu asuminen on kohdennettu:

-alaikäisille sijaishuollosta itsenäistyville nuorille ja 18-25-vuotiaille jälkihuoltonuorille,
-nuorille lapsiperheille, jotka hyötyvät tiiviistä tuesta vanhemmuuteen,

Tuettu asuminen ja itsenäistymisasunnot

Mikkeli, Nuottakatu 2;

– 9 tukiasuntoa itsenäistyville 16-25-vuotiaille nuorille ja perheille
– tuetun asumisen yksikössä työskentelee kolme kokoaikaista työntekijää ja lisäksi tuntityöntekijöitä
– lisäksi pihapiirissä asuu ammatillinen tukiperhe

Tuetun asumisen hinta muodostuu Mikkelissä vrk-perusteisesti.

Tukiasunto voidaan kalustaa valmiiksi Huoltsikan toimesta tai nuori voi tuoda halutessaan omat kalusteet. Rivitalokokonaisuuksiin kuuluu avopalveluiden toimistotilat ja nuorten yhteiseen toimintaan soveltuvat toimitilat. Tuetussa asumisessa päivystys on kaikissa toimipisteissä ympärivuorokautista.

Arki meillä

Tuetun asumisen nuorten arki pohjautuu jokaisen asiakkaan omiin tavoitteisiin ja asiakassuunnitelmassa määriteltyihin itsenäistymistavoitteisiin. Ohjaajien tehtävänä on tukea, kannustaa ja opastaa nuoria itsenäistymistaipaleella, mutta toisaalta tukiasumisen työskentelyn luonteeseen liittyy myös valvonnallinen elementti, jolla pyritään ehkäisemään ongelmia asumisessa ja arjen karikoissa.

Koulunkäynti

Tuetussa asumisessa asuvat asiakkaat ovat jo oppivelvollisuutensa suorittaneet ja siirtyneet toisen asteen opintoihin. Kaikille asiakkaille on tavoitteena löytää joko soveltuva opiskelupaikka tai mielekästä päivätoimintaa omien voimavarojen puitteissa.

Tilat ja ympäristö

Huoltsikan tukiasuminen järjestetään toimintaan erinomaisesti soveltuvissa rivitalomuotoisissa asumisyhteisöissä. Jokaisella nuorella on viihtyisä oma asunto mutta myös tuki on tarpeen tullen ”seinän takana”. Matkaa Mikkelin keskustaan yksiköstä tulee n. 1,5 km. Yksikkö sijaitsee hyvien peruspalveluiden (kauppa, posti, apteekki) välittömässä läheisyydessä.

Harrastusmahdollisuudet

Mikkelin seudulla on erinomaiset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuoria tuetaan harrastuksissa ja myös uusien harrastusten kokeiluun kannustetaan. Itsenäistymisvaiheessa olevat nuoret harrastavat pitkälti nuoren omien toiveiden pohjalta ja motivaation mukaan.

Henkilökunta

Työntekijöiden koulutuspohja on monipuolinen sisältäen AMK-tasoisista tutkinnoista sosionomeja, kuntoutuksen ohjaajia ja yhteisöpegagogeja. Kaikilla  ohjaajilla on vahva kokemus haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten itsenäistymisen tukemisesta.