Tuettu asuminen Mikkeli

Huoltsikka järjestää tiivistä tukiasumista 16 – 21-vuotiaille nuorille Mikkelissä omissa toimitiloissaan.

Yleisesittely

Tuettu asuminen on kohdennettu:
-alaikäisille sijaishuollosta itsenäistyville nuorille ja 18-21-vuotiaille jälkihuoltonuorille,
-nuorille lapsiperheille, jotka hyötyvät tiiviistä tuesta vanhemmuuteen,
-yksin maahantulleille kuntapaikan saaneille maahanmuuttajanuorille.

Tuettu asuminen ja itsenäistymisasunnot

Mikkeli, Nuottakatu 2;

– 9 tukiasuntoa itsenäistyville 16-21-vuotiaille nuorille
– 4 itsenäsitymisasuntoa yli 18-vuotiaille nuorille, joilla tuen tarve jo hieman vähentynyt
– Tuetun asumisen ohjauksesta ja valvonnasta vastaa 3 tukiperhettä, jotka asuvat samassa rivitalokokonaisuudessa nuorten kanssa.
– Tarvittaessa ohjaustyötä täydennetään avopalveluiden ohjaajien panoksella.

Tuetun asumisen hinta muodostuu Mikkelissä vrk-perusteisesti.

Tukiasunto voidaan kalustaa valmiiksi Huoltsikan toimesta tai nuori voi tuoda halutessaan omat kalusteet.
Rivitalokokonaisuuksiin kuuluu avopalveluiden toimistotilat ja nuorten yhteiseen toimintaan soveltuvat toimitilat.
Tuetussa asumisessa päivystys on kaikissa toimipisteissä ympärivuorokautista.

Arki meillä

Tuetun asumisen nuorten arki pohjautuu jokaisen nuoren omiin tavoitteisiin ja asiakassuunnitelmassa määriteltyihin itsenäistymistavoitteisiin. Ohjaajien tehtävänä on tukea, kannustaa ja opastaa nuoria itsenäistymistaipaleella, mutta toisaalta tukiasumisen työskentelyn luonteeseen liittyy myös valvonnallinen elementti, jolla  pyritään ehkäisemään ongelmia asumisessa ja arjen karikoissa.

Koulunkäynti

Tuetussa asumisessa asuvat nuoret ovat jo oppivelvollisuutensa suorittaneet ja siirtyneet toisen asteen opintoihin. Kaikille nuorille on tavoitteena löytää joko soveltuva opiskelupaikka tai mielekästä päivätoimintaa omien voimavarojen puitteissa.

Tilat ja ympäristö

Huoltsikan tukiasuminen järjestetään toimintaan erinomaisesti soveltuvissa rivitalomuotoisissa asumisyhteisöissä. Jokaisella nuorella on viihtyisä oma asunto mutta myös tuki on tarpeen tullen ”seinän takana”. ”. Mikkelin tukiasumisessa kolme tukiperhettä vastaa nuorten kanssa työskentelystä sekä tukiasumisen kokonaisuuden ohjauksesta ja valvonnasta.

Harrastusmahdollisuudet

Mikkelin seudulla on erinomaiset ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet. Nuoria tuetaan harrastuksissa ja myös uusien harrastusten kokeiluun kannustetaan. Itsenäistymisvaiheessa olevat nuoret harrastavat pitkälti nuoren omien toiveiden pohjalta ja motivaation mukaan.

Henkilökunta

Työntekijöiden koulutuspohja on monipuolinen sisältäen AMK-tasoisista tutkinnoista sosionomeja, kuntoutuksen ohjaajia ja yhteisöpegagogeja. Kaikilla  ohjaajilla on vahva kokemus haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten itsenäistymisen tukemisesta.