Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Veikkari

Veikkarin erityislastenkoti on Paimiossa sijaitseva lastensuojelun erityisyksikkö, joka tarjoaa hoitoa ja kuntoutusta moniongelmaisille 12–17-vuotiaille lapsille.

287259961_3226629610938909_3694377812873692878_n
IMG-20220610-WA0017
IMG-20220610-WA0010
IMG-20220610-WA0008
IMG-20220610-WA0009
IMG-20220610-WA0007
IMG-20220610-WA0018
IMG-20220610-WA0016
IMG-20220610-WA0014
IMG-20220610-WA0011
IMG-20220610-WA0019
IMG-20220610-WA0012
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Veikkarin erityislastenkoti on suunnattu 12–17-vuotiaille sijaishuollon tarpeessa oleville lapsille. Veikkarin hoivasta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta hyötyvät erityisesti lapset, joilla on haasteita koulunkäynnissä, sosiaalisissa suhteissa, neuropsykiatrista oireilua tai käyttäytymiseen liittyviä ongelmia. Yksikkö jakautuu kahteen itsenäisesti toimivaan asuinyksikköön, Peimariin ja Nikkariin. Yksikön yhteydessä toimii Paimion Vistan koulun alainen pienluokka.

Toiminta-ajatus

Veikkarissa selkeät ja turvalliset rajat sekä vahva aikuisten kulttuuri luovat struktuurin, joka tukee yksilökeskustelujen, toiminnallisuuden ja liikunnan kanssa niin käytöshäiriöisten kuin neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kuntoutusta. Kasvatuksen runko perustuu ajatteluun, jossa toiminta on rakennettu tukemaan positiivisen kasvukehän syntyä. Veikkarissa lasta autetaan ymmärtämään syy-seuraussuhteet. Korjaava palaute annetaan välittömästi keskustellen ja pienistäkin onnistumisista annetaan positiivista palautetta. Uskomme vahvasti siihen, että positiivisten asioiden imu on tehokkaampi epäsuotuisien käytösmallien muuttaja kuin monimutkaiset sanktiomallit.

Veikkarin hoidon teoreettisena viitekehyksenä toimii voimavara- ja ratkaisukeskeisyys. Uskomme, että jokaisessa lapsessa on vahvuuksia ja voimavaroja, jotka löytämällä ja valjastamalla hyötykäyttöön vahvistetaan lapsen itsetuntoa ja saadaan eväitä tulevaisuuteen. Menetelmät ja mallit, joilla haasteisiin vastataan, rakennetaan aina yksilökohtaisesti. Tärkeänä kasvatuksen pohjana pidämme myös turvallisen kiintymyssuhteen rakentamista, jossa omaohjaajatyöskentelyllä on keskeinen rooli. Veikkarissa panostetaan hyvään yhteistyöhön perheiden kanssa, mikä nähdään avainasemassa lapsen hyvässä kuntoutumisessa. Tavoitteenamme on rakentaa ja vahvistaa jokaisen meillä asuvan lapsen verkostoa niin, että se kantaa elämän aallokossa sijoituksen päätyttyäkin.

Arki meillä

Yksikön arki rakentuu koulunkäynnin, harrastusten, omaohjaajahetkien ja yhdessä tekemisen ympärille. Veikkarissa noudatetaan hyvin strukturoitua vuorokausirytmiä ja arkeen pyritään sisällyttämään rutiineja ja säännöllisyyttä, koska usein lapsilta sellaiset ovat puuttuneet yksikköön tullessaan. Lapsia opetetaan ikätasonsa mukaisesti ottamaan vastuuta arkisista asioista ja he pääsevät vaikuttamaan yksikön arkeen ja tekemisiin, esimerkiksi ilmaisemalla toiveitaan yhteisten toimintapäivien ja omaohjaaja-aikojen sisällöistä.

Koulunkäynti

Veikkarin tiloissa toimii Paimion Vistan koulun kaksi pienluokkaa. Luokissa työskentelee kaksi opettajaa, kaksi koulunkäynninohjaaja sekä tarvittaessa henkilökohtaisia avustajia. Koulunkäynnin muoto mahdollistaa opiskelun lapsille, jotka eivät koskaan ole missään koulumuodossa pystyneet tarkoituksenmukaisesti opiskelemaan. Opiskeluja on mahdollisuus myös integroida Vistan pääkoululle, kykyjen ja elämäntilanteen mukaan. Jatko-opinnoissaan lapset käyvät usein Salossa tai Turussa, minne yksiköstä on toimivat kulkuyhteydet.

Tilat ja ympäristö

Veikkarin erityislastenkoti toimii nykyaikaisessa keväällä 2022 valmistuneessa kiinteistössä noin neljän kilometrin päässä Paimion keskustasta. Rakennus on rakennettu vastaamaan juuri Veikkariin sijoitettujen lasten tarpeita ja sijaitsee rauhallisessa maalaisympäristössä. Kiinteistön kaikki tilat toimivat yhdessä tasossa.

Harrastusmahdollisuudet

Yksikössä on harrastetiloja, mistä löytyvät biljardipöytä sekä pieni kuntosali. Erilaisten ulkopelien harrastemahdollisuudet ovat myös hyvät. Tontilta löytyvät muun muassa petanquekenttä, koripalloteline sekä suuri trampoliini. Paimio tarjoaa monenlaisia liikunta- ja kulttuuriharrastusmahdollisuuksia, mutta tarpeen mukaan käytetään myös Salon tai Turun tarjontaa. Jokaiselle lapselle yritetään löytää jokin harrastus ja jo olemassa olevia harrastuksia tuetaan mahdollisuuksien mukaan.

Henkilökunta

Veikkarissa kasvatuksesta pitää huolen moniammatillinen työryhmä, joka koostuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisista. Monipuolinen kokemus ja riittävä työntekijämäärä takaavat turvallisuuden myös nuoren kipuillessa. Veikkarissa kaikki ohjaajat ovat saaneet lisäkoulutusta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kohtaamisesta sekä heidän kanssaan työskentelystä. Yksikössä työskentelee Nepsy-koulutuksen saaneita ohjaajia. Kaikki työntekijät on koulutettu myös aggressiivisen henkilön kohtaamiseen. Veikkarissa hoidon punaisena lankana nähdään suunnitelmallisuus, ennakointi ja se, että lasten kanssa keskustellaan vaikeistakin asioista.