Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Kom med i vår verksamhet

Ur nyheter och diskussioner i tidningar och på nätet framgår att det inom barnskyddet råder en ständig brist på familjevårdare. Kommuner, organisationer och privata serviceproducenter rekryterar och skolar aktivt familjer. Varje barn ska få en familj, som passar just det specifika barnet, därför borde det finnas tillräckligt med alternativ. Detta betyder att det ska finnas… Lue lisää »Kom med i vår verksamhet

Ur nyheter och diskussioner i tidningar och på nätet framgår att det inom barnskyddet råder en ständig brist på familjevårdare. Kommuner, organisationer och privata serviceproducenter rekryterar och skolar aktivt familjer. Varje barn ska få en familj, som passar just det specifika barnet, därför borde det finnas tillräckligt med alternativ. Detta betyder att det ska finnas fler familjer än barn i behov av familj, men för tillfället har efterfrågan överskridit utbudet och antalet omhändertaganden ökar fortfarande. Bristen på familjevårdare beror oftast på att det inte finns tillräckligt med information om verksamheten.


Från och med år 2012 har familjevården lagenligt varit det primära alternativet då barn placeras utanför hemmet. I familjevården får barn korrigerande erfarenheter och livslånga relationer. Familjevården försäkrar att barnen får en individuell vård, som är ett kostnadseffektivare och mänskligare alternativ än anstaltsvård. I familjevård med starkt stöd kan det placeras också mer krävande barn, som tidigare placerats inom anstaltsvård. Barnens uppförandestörningar eller till exempel somatiska sjukdomar är inte hinder för placering i familjevård. Inom familjevård kan likaså en hel familj placeras i en annan familj. Målet vid omhändertagning och placering är alltid att barnen kunde återvända hem och denna möjlighet bedöms regelbundet. Det är viktigt att kontakten mellan barnet och dess föräldrar är regelbunden också under placeringen utanför hemmet. Vid den tidpunkten då barnets och familjens situation återhämtat sig tillräckligt och grunder för omhändertagande inte längre finns, bör man påbörja förberedelserna för att barnet återvänder hem. Flytten hem bör planeras grundligt och processen ska framskrida på barnets villkor. Barnet, föräldrarna och familjevårdarna borde alla bli erbjudna tillräckligt med stöd under processen.


Vad för slags personer blir familjevårdare? Det finns inget entydigt svar på detta, eftersom det finns lika stor mångfald bland familjevårdare som bland barn som placeras inom familjevård. Det krävs inga övernaturliga egenskaper. Familjevårdaren behöver bra samarbetskunskap och färdighet att förstå och godkänna olika slags människor och livsstilar, eftersom förutsättningen till en lyckad placering är ett fungerande samarbete med barnets föräldrar och annan närkrets. En viktig samarbetspart är även barnets socialarbetare, som i sista hand har ansvaret och gör besluten gällande barnets vård och omsorg. Familjevårdaren ska även vara engagerad, eftersom familjevårdaren binder sig till att sköta barnet så länge som placeringen är det bästa för barnet, vilket kan vara ända tills barnets blir myndigt. Flexibilitet är även grundläggande, eftersom vardagen kan innehålla mycket förändringar.


För att kunna fungera som familjevårdare måste man först få en skolning för uppdraget. I Familar har vi en egen Famile-utbildning. Vi utbildar familjer även på svenska. Efter att familjerna tagit kontakt i oss, till exempel per telefon eller via vår nätsida, kommer vi överens om en telefontid, då vi går igenom familjen situation och berättar om vår verksamhet samt ser om det finns hinder för familjen att fungera som familjevårdare. Efter detta kan utbildningen börja. Utbildningen består av tre moduler, vilka innehåller individuella träffar, förhandsuppgifter och grupputbildningar. Stödfamiljerna är färdigt utbildade efter de två första modulerna. Fosterfamiljerna deltar även i den tredje modulen. Under utbildningen får de blivande familjevårdarna kunskap om barnens trauma och olika utmaningar. Familjevårdarna lär sig även självreflexion, det vill säga att granska sina egna handlingar och känslor. Vi i Familar lär oss under utbildningen känna familjevårdarna och deras historia bättre.


Många familjer anser att det är bra att först börja som kortvarigare stödfamilj före förflyttning till att fungera som långvarig fosterfamilj. Det är även väsentligt att understryka att familjevårdarna inte blir lämnade ensamma, utan får stöd med det viktiga uppdraget. I Familar erbjuder vi starkt stöd till familjevårdarna. Varje familj har en egen arbetare som är i regelbunden kontakt med familjen och besöker familjen minst en gång i månaden. Vi har även en telefonjour som fungerar dygnet runt. Vi erbjuder familjevårdarna månatlig arbetshandledning och referensstöd. Utöver detta ordnar vi skolningar och rekreation. Vid behov erbjuder vi även barnvård och par- och familjeterapi. Familjevårdarna har även rätt till semesterdagar som förverkligas med hjälp av semesterfamiljer.


Som familjevårdare får man inverka i barns liv och arbetet är samhälleligt betydelsefullt. Familjevårdare är ett yrke, eftersom ekonomiskt stöd utges, vilket möjliggör att utöva det som heltidsarbete, som även beaktas i pensionen. Dessutom är det likväl frågan om en kallelse och om viljan av att göra gott. De placerade barnen behöver en så kallad ”normal vardag” och närvarande vuxna, som besvarar barnens behov och uppmuntrar barnet.


Ta kontakt om du blev intresserad och vill höra mera om vår verksamhet.


-Sonja Mustonen, socialarbetare (pol.mag.)