Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Ilvesmäki

Ilvesmäki on 7-paikkainen erityisyksikkö, jonka hoito ja kuntoutus on suunnattu 11–17-vuotiaille nuorille.

r041-d683-MR7_9683_JPG-0-67-750-315-1505398666
Desiker_Ilvesmaki-0-249-751-350-1516861398
judo-1500x630-0-0-0-0-1505398127
11_leivokoti-1030x824-0-152-750-315-1505398899
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Ilvesmäki toimii viihtyisässä paritalossa aivan Mäntsälän keskusta-alueen tuntumassa, lähialueen koulujen vieressä. Lastensuojelun erityisyksikkönä Ilvesmäki tarjoaa lasten ja nuorten erityistason sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille 11–17-vuotiaille nuorille. Ilvesmäessä on seitsemän paikkaa. Henkilökunnalla on osaamista tukea neuropsykiatrisesti erityisiä sekä käytöshäiriöillä oireilevia lapsia.

Toiminta-ajatus

Turvallinen, aikuisjohtoinen ja vahvasti strukturoitu arki luo edellytykset kohdata kukin nuori yksilöllisesti ja tukea häntä sekä hänen perhettään haasteellisessa elämäntilanteessa kohti muutosta ja mahdollista kotiutumista tai itsenäisen elämän aloittamista. Toimintamme keskeinen ajatus on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen, jolloin on mahdollista kohdata haasteellisia tai vaikeita tilanteita turvallisesti yhdessä aikuisen kanssa. Suunnitelmallinen työskentely perustuu yhteistyöhön nuoren ja hänen perheensä sekä nuoren oman sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyä ohjaa asiakassuunnitelman lisäksi yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka nuoren omaohjaajat tekevät yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Nuoren tilanteen edistymistä seurataan säännöllisesti toimintakykymittarin avulla. Tarvittaessa voimme sisällyttää vanhempainohjausta ja perhetyön elementtejä yhteistyöhön perheen kanssa ja kuljetamme perheen jälleenyhdistämisen ajatusta mukana heti sijoituksen alusta alkaen.

Arki meillä

Ilvesmäessä arki rakentuu vahvasti koulunkäynnin, kuntouttavan toiminnallisuuden sekä turvallisen ja välittävän yhteisön ympärille. Koulunkäynti on iso osa arkea ja siihen on tarjolla yksilöllistä, nuoren tarpeet huomioivaa tukea ja ohjausta. Turvallinen ja välittävä yhteisö mahdollistaa sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen, yhdessä oppimisen ja sekä ehkäisee haitallisen käyttäytymisen jatkamisen. Kuntouttavan toiminnallisuuden lisäksi nuorella on vapaa-ajallaan mahdollisuus tavata kavereitaan ja jatkaa omien harrastustensa parissa. Terveellinen, tasapainoinen, ennakoitu sekä sopivan virikkeellinen arki tuottavat lapsille ja nuorillemme parasta mahdollista hyvinvointia.

Koulunkäynti

Yhteistyössä Mäntsälän koulutoimen kanssa voidaan toteuttaa hyvin erilaisia oppimissuunnitelmia lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Mäntsälän ala- ja yläkouluissa on mahdollisuus järjestää erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville pienryhmäopetusta tai pedagogista tukea niille nuorille, joiden koulunkäynnin onnistumisen tueksi tarvitaan laajamittaisia tukitoimia. Koulunkäynti on arjessamme vahvasti läsnä ja nuoria tuetaan ja motivoidaan opintojensa suorittamisessa. Peruskoulusta ammattikouluun siirryttäessä, pyritään huomioimaan nuoren omat vahvuudet ja tukemaan nuorta löytämään oikea jatko-opintopolku. Mäntsälässä sijaitsevan Keudan toimipisteiden lisäksi Ilvesmäestä on toimivat kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle, Porvooseen ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen alueelle, joka mahdollistaa monien alojen jatko-opinnot peruskoulun jälkeen.

Tilat ja ympäristö

Ilvesmäki sijaitsee Mäntsälän keskusta-alueen tuntumassa, omakotialueella, ylä- ja alakoulun sekä Keudan ammattioppilaitoksen välittömässä läheisyydessä. Ilvesmäki toimii paritalossa, josta kodinomaisten ja avarien yhteisten tilojen lisäksi löytyy jokaiselle nuorelle oma huone. Mäntsälässä on laajat harrastusmahdollisuudet sekä toimivat kulkuyhteydet. Rauhallisen asuinympäristön lisäksi hyödynnämme Mäntsälän keskusta-alueen sekä muiden lähikuntien tarjoamia palveluita aktiivisesti.

Harrastusmahdollisuudet

Kuntouttavalla toiminnalla on suuri rooli arjessamme. Nuorilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa Ilvesmäen aktiviteetteihin. Viikoittain pidettävässä Ilves-palaverissa lapset ja nuoret saavat antaa ehdotuksia yhteisestä tekemisestä ja menemisistä. Ryhmätoiminnan lisäksi pyrimme tarjoamaan nuorille mielekkäitä vapaa-ajan kokemuksia ja retkiä, joissa aikuisen kanssa yhdessä tekeminen on vahvasti läsnä. Ilvesmäessä vierailee usein ohjaajien koiria, jotka toimivat osana lasten ja nuorten kuntoutusta. Koirakavereita voi helliä ja pitää huolta sekä ulkoilla ja käydä koirapuistossa yhdessä ohjaajan kanssa. 

Lapsille ja nuorille mahdollistetaan oman harrastuksen jatkuminen ja tarvittaessa järjestetään uusia harrastusmahdollisuuksia. Ohjaajat käyvät mielellään nuorten kanssa kuntosalilla ja kokeilevat uusia lajeja yhdessä. Myös kansalaisopiston ja koulujen tarjoamat harrastusmahdollisudet huomioidaan.

Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu osaavista ja välittävistä lastensuojelun ammattilaisista, joilla on laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa tehtävästä työstä. Yksikössämme työskentelee sosionomeja, sairaanhoitaja, lähihoitajia sekä nuoriso- vapaa-ajanohjaajia. Erityistä osaamista on neuropsykiatrisesti erityisten lasten ja nuorten kasvattamisesta ja ohjaamisesta. Haluamme edistää työntekijöidemme ammatillista osaamista ja tarjoamme heille mahdollisuuden lisäkoulutukseen, joka vahvistaa entisestään osaamistamme lastensuojelussa. Koulutuksien lisäksi työryhmällä on säännöllinen työnohjaus ja ohjaajilla on mahdollisuus lasten- ja nuortenpsykiatrin konsultaatioon kuukausittain.