Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Ilvesmäki

Ilvesmäki on 7-paikkainen erityisyksikkö, jonka hoito ja kuntoutus on suunnattu 11–17-vuotiaille nuorille.

r041-d683-MR7_9683_JPG-0-67-750-315-1505398666
Desiker_Ilvesmaki-0-249-751-350-1516861398
judo-1500x630-0-0-0-0-1505398127
11_leivokoti-1030x824-0-152-750-315-1505398899
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Pienryhmäkoti Ilvesmäki toimii viihtyisässä ja uudenkarheassa paritalossa aivan Mäntsälän keskusta-alueen tuntumassa, lähialueen koulujen vieressä. Lastensuojelun erityisyksikkönä Ilvesmäki tarjoaa lasten ja nuorten erityistason sijaishuoltoa huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteinä sijoitetuille 11–17-vuotiaille nuorille. Ilvesmäessä on seitsemän paikkaa ja erityistä osaamista psyykkisesti oireilevien nuorten hoidossa.

Toiminta-ajatus

Turvallinen, aikuisjohtoinen ja vahvasti strukturoitu arki luo edellytykset kohdata kukin nuori yksilöllisesti ja tukea häntä sekä hänen perhettään haasteellisessa elämäntilanteessa kohti muutosta ja mahdollista kotiutumista tai itsenäisen elämän aloittamista. Toimintamme keskeinen ajatus on toimivan ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen rakentaminen aikuisen ja nuoren välillä, jolloin on mahdollista kohdata haasteellisia tai vaikeita tilanteita turvallisesti yhdessä aikuisen kanssa. Suunnitelmallinen työskentely perustuu yhteistyöhön nuoren ja hänen perheensä sekä nuoren oman sosiaalityöntekijän kanssa. Työskentelyä ohjaa asiakassuunnitelman lisäksi yksilöllinen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jonka nuoren omaohjaajat tekevät yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Nuoren tilanteen edistymistä seurataan säännöllisesti toimintakykymittarin avulla.

Arki meillä

Ilvesmäessä arki rakentuu vahvasti koulunkäynnin, kuntouttavan toiminnallisuuden sekä turvallisen ja välittävän yhteisön ympärille. Koulunkäynti on iso osa arkea ja siihen on tarjolla yksilöllistä, nuoren tarpeet huomioivaa tukea ja ohjausta. Turvallinen ja välittävä yhteisö mahdollistaa sosiaalisten taitojen harjaannuttamisen sekä estää haitallisen tai nuorta itseään vahingoittavan käyttäytymisen jatkamisen. Kuntouttavan toiminnallisuuden lisäksi nuorella on vapaa-ajallaan mahdollisuus tavata kavereitaan ja jatkaa omien harrastustensa parissa.  Uskomme, että terveellinen ja tasapainoinen arki tuottavat lapsille ja nuorillemme parasta mahdollista hyvinvointia.

Koulunkäynti

Yhteistyössä Mäntsälän koulutoimen kanssa voidaan toteuttaa hyvin erilaisia oppimissuunnitelmia nuoren yksilölliset tarpeet huomioiden.  Mäntsälän ylä- ja alakouluissa on mahdollisuus järjestää erityistä tukea opinnoissaan tarvitseville pienryhmäopetusta tai pedagogista tukea niille nuorille, joiden koulunkäynnin onnistumisen tueksi tarvitaan laajamittaisia tukitoimia. Koulunkäynti on arjessamme vahvasti läsnä ja nuoria tuetaan ja motivoidaan opintojensa suorittamisessa. Peruskoulusta ammattikouluun siirryttäessä, pyritään huomioimaan nuoren omat vahvuudet ja tukemaan nuorta jatko-opinnoissaan. Mäntsälässä sijaitsevan Keudan toimipisteiden lisäksi Ilvesmäestä on toimivat kulkuyhteydet pääkaupunkiseudulle, Porvooseen ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen alueelle, joka mahdollistaa monien alojen jatko-opinnot peruskoulun jälkeen.

Tilat ja ympäristö

Ilvesmäen pienryhmäkoti sijaitsee Mäntsälän keskusta-alueen tuntumassa, omakotialueella, ylä- ja alakoulun sekä Keudan ammattioppilaitoksen välittömässä läheisyydessä. Ilvesmäki toimii paritalossa, josta kodinomaisten ja avarien yhteisten tilojen lisäksi löytyy jokaiselle nuorelle oma huone. Oman pihapiirin lisäksi voimme hyödyntää lyhyen ajomatkan päässä sijaitsevan Harakkamäen nuorisokodin harrastetilaa, jossa on judosalin lisäksi monitoimitila harrastustoimintaa varten sekä erillinen huone, jota voidaan käyttää niin asiakasneuvotteluissa kuin perhetapaamisissakin. Rauhallisen asuinympäristön lisäksi hyödynnämme Mäntsälän keskusta-alueen sekä muiden lähikuntien tarjoamia palveluita aktiivisesti.

Harrastusmahdollisuudet

Kuntouttavalla toiminnalla on suuri rooli arjessamme. Nuorilla itsellään on mahdollisuus vaikuttaa viikoittain toimiviin harrasteryhmiin, joissa harjoitellaan sosiaalisia taitoja sekä yhdessä tekemistä ryhmää vetävän aikuisen ja muiden nuorten kanssa. Harrasteryhmät vaihtuvat keväisin ja syksyisin, tänä syksynä nuoret voivat osallistua esimerkiksi moponkorjaus-, köksä-, karvakuono-, sportti-, tai skeittiryhmään. Ryhmätoiminnan lisäksi pyrimme tarjoamaan nuorille mielekkäitä vapaa-ajan kokemuksia ja retkiä, joissa aikuisen kanssa yhdessä tekeminen on vahvasti läsnä.

Henkilökunta

Henkilökuntamme koostuu osaavista ja välittävistä lastensuojelun ammattilaisista, joilla on laaja-alainen kokemus lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa tehtävästä työstä. Haluamme edistää työntekijöidemme ammatillista osaamista ja tarjoamme heille mahdollisuuden lisäkoulutukseen, joka vahvistaa entisestään osaamistamme lastensuojelussa. Viimeisimmät lisäkoulutukset ovat olleet neuropsykiatrisen valmentajan koulutus, Jussi Sutisen traumakoulutus sekä päihde- ja mielenterveystyön koulutuskokonaisuus. Koulutuksien lisäksi työryhmällä on säännöllinen työnohjaus ja omaohjaajilla on mahdollisuus konsultaatioon lasten- ja nuorten psykiatriaan erikoistuvan lääkärin kuukausittaisten tapaamisten yhteydessä.