Siirry suoraan sisältöön
Voit olla kaikissa laitoshoidon paikkakyselyihin liittyvissä asioissa yhteydessä Hanna-Riikka Räsäseen p. 040 125 6109 tai suoraan yksiköihimme!

Lehtosara Joutseno

Lehtosara Joutseno on 14-paikkainen perusyksikkö, joka tarjoaa palveluja sijaishuollon tarpeessa oleville 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille.

IMG_0299-2-1030x773-0-131-750-315-1505401757
IMG_0315-2-1500x630-0-0-0-0-1505401981
Lappeenranta_netti_3_2-1500x630-0-0-0-0-1505401810
IMG_0305-2-770x1030-0-335-750-315-1505402307
Lappeenranta_netti_7-1500x630-0-0-0-0-1505402149
Lappeenranta_netti_8-1030x686-0-46-750-315-1505402250
Lappeenranta_netti_4-1030x637-0-77-750-315-1505402196
IMG_0309-2-860x1030-0-76-750-315-1505402370
Lappeenranta_netti_10-1500x630-0-0-0-0-1505402391
PlayPause
previous arrow
next arrow

Yleisesittely

Familar Lehtosara Joutseno tarjoaa ympärivuorokautista lastensuojelun sijaishuoltoa n. 8–18v (21v) lapsille ja nuorille, kahdessa erillisessä kodinomaisessa 7-paikkaisessa osastossa, jotka sijaitsevat samassa rakennuksessa. Yksikköömme voi sijoittua avohuollon tukitoimena, kiireellisen sijoituksen kautta tai huostaan otettuna. Kohderyhmäämme ovat lapset ja nuoret, jotka tarvitsevat  turvallisen ympäristön, vahvaa aikuisen läsnäoloa ja ohjausta arjen tilanteisiin

Lehtosaralla on pitkät perinteet lastensuojelun laitostyössä. Olemme toimineet lastensuojelun sijaishuollon palveluntuottajina jo vuodesta 1997. Alueellinen yhteistyö eri verkostoihin on sujuvaa ja toimimme tiiviissä yhteistyössä Eksoten lasten- ja nuortenpsykiatrian kanssa. Työskentelymme perustana on kuntouttava arki ja yksilöllinen kohtaaminen.

Toiminta-ajatus

Turvallinen arki. Lehtosarassa tarjotaan lapselle mahdollisuus säännölliseen, turvalliseen, tasapainoiseen sekä virikkeelliseen kasvuympäristöön. Psyykkistä kasvua ja kehitystä turvataan kokonaisvaltaisella hoivalla. Jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti ja ainutlaatuisuus huomioiden. Tavoitteena on saada sijoituksen aikana lapsen ja nuoren psyykkinen vointi tasaantumaan ja elämäntilanne vakiintumaan.

Kaikki perustuu suhteeseen. Lapsen ja omaohjaajan välinen vuorovaikutuksellinen suhde on hoidon perustana ja lapsen hyvinvointi rakentuu suhteessa. Työskentelyssä pystytään tarjoamaan vuorovaikutuksellinen, kiintymyssuhteeseen perustuva lähtökohta omaohjaajasuhteisiin. Hoito- ja kasvatustyö on meillä Lehtosarassa ohjaajien pitkäjänteistä ja tavoitteellista työskentelyä erilaisten menetelmien avulla sekä ammatillista välittämistä ja turvallisten rajojen asettamista.

Erityisosaamista. Lehtosara Joutsenon yksikössä korostuu erityisesti lasten- ja nuorisopsykiatrisen hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen haasteisiin vastaaminen lastensuojelun laitostyössä. Neuropsykiatriset erityisvaikeudet ja niiden tuomat arjen vaikeudet ovat myös erityisvahvuus yksikön osaamisessa. Yksiköllä on valmius haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja pysäyttämiseen turvallisesti.

Kokemusta. Työryhmässä on sekä lastensuojelun että terveydenhuollon vahvaa osaamista ja pitkää työkokemusta. Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen sijoituksen aikana.

Arki meillä

Säännöllinen viikko-ohjelma. Lehtosarassa lasten ja nuorten arki rakentuu yksilöllisesti säännöllisen viikko-ohjelman pohjalle joka luo struktuuria ja ennakoitavuutta arkeen. Struktuuri rakentuu säännöllisestä päivärytmistä ja turvallisista rajoista sekä aikuisjohtoisuudesta. Viikko-ohjelma rakentuu koulunkäynnistä tai opiskelusta, arkipäivän askareista ja velvollisuuksista, mieluisista harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta sekä suunnitelmallisista ja tavoitteellisista omaohjaajahetkistä.

Toiminnasta vahvuuksia. Toimintamme tarkoituksena on turvata mahdollisimman hyvät edellytykset lasten kasvulle ja kehitykselle. Toiminnallisuutta arjessa korostetaan ja mahdollistetaan erilaisia retkiä ja yhteisiä tekemisiä aikuisten ja lasten kanssa. Toiminnan ja tekemisen kautta ohjaaminen on yksi toimintamme kulmakivistä. Yhteisöllisyyttä tuetaan yhteisökokouksin, yhteisten tekemisten ja ryhmätoimintojen muodossa.

Koulunkäynti

Peruskoulu. Käytössämme on Joutsenon alueen perus- ja erityisopetuksen luokat. Joustavia ja luovia ratkaisuja koulunkäynnin mahdollistamiseksi mietitään yksilölliset tarpeet huomioon ottaen.

Toisen asteen opinnot. Lappeenrannassa ja Imatralla on hyvät mahdollisuudet jatko-opiskeluun peruskoulun jälkeen ammattiopistoissa tai lukioissa. Paikkakunnallamme on myös Luovi ammattikoulu ja erilaisia joustavia ratkaisuja työhön tutustumiselle ja kuntoutumiselle. Yhteistyötä teemme lisäksi EKSOTE:n työelämän osallisuutta tukevien palvelujen kanssa.

Tilat ja ympäristö

Erinomainen kiinteistö. Lehtosara Joutsenon toimitilat on rakennettu juuri lastensuojelun laitostyön lähtökohdista ja tarpeita ajatellen vuonna 2007. Jokaisella lapsella on oma huone. Kodinomaisuuteen on haluttu panostaa raikkaalla sisustuksella yhteisissä keittiö- ja oleskelutiloissa. Yksikön alakerrassa on isot toiminnalliset tilat mm. musiikin harrastamiseen, liikuntaan, askarteluun ja eri pelivaihtoehtoihin.

Käytössä myös yksiö. Rakennuksen yhteydessä on erillinen yksiö, joka mahdollistaa itsenäistymis- ja asumisharjoittelun. Yksiötä voidaan käyttää tarvittaessa myös perheiden yöpymiseen

Harrastusmahdollisuudet

Paljon mahdollisuuksia. Joutsenossa sekä Lappeenrannassa on tarjolla paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia. Nuorten omia vahvuuksia hyödynnetään harrastusten valinnassa ja muun vapaa-ajan vietossa. Tavoitteena on löytää jokaiselle nuorelle mielekästä tekemistä vapaa-aikaan koulun ja arjen velvollisuuksien vastapainoksi.

Yhteisöllistä voimaa. Ulkopuolista harrastamista tuetaan ja siihen kannustetaan, mutta tarjotaan mahdollisuutta myös harrasteisiin ja erilaisiin lajikokeiluihin yhdessä ohjaajien ja yksikön muiden nuorien kanssa. Viikoittaiset koti-illat vietetään yhdessä, harjoitellaan sosiaalisia suhteita ryhmässä (liikuntaryhmä, taideryhmä ja itsenäistyvien nuorten ryhmä) ja toteutetaan toiveita yhteisestä tekemisestä.

Henkilökunta

Yksikössä yhdistyy lastensuojelun ja psykiatrisen hoitotyön osaaminen. Hoito- ja kasvatustyön ohjaajina työskentelee moniammatillinen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksen saanut työryhmä.
Henkilökunnalla on pitkä työkokemus lastensuojelun laitostyöstä ja vahva sitoutuminen jo useiden vuosien osalta työryhmään.

Osaamisen yhdistäminen ja moniammatillinen työote takaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti nuoren tarpeisiin vastaamisen koko sijoituksen aikana. Yksiköllä on valmius haastavan käyttäytymisen kohtaamiseen ja pysäyttämiseen turvallisesti.
Ohjaajat hyödyntävät työskentelyssä omia vahvuuksiaan muun muassa liikunnan, musiikin ja taiteen osa-alueilta. Yksikössä käytetään paljon valokuvausta ja pyritään ikuistamaan lapsen elämää sekä erilaisia tapahtumia kuvien avulla.

Perhetyötä yksikössä toteutetaan kaarimallin mukaisesti. Käytössä oleva Kaari-malli mahdollistaa perheen osallisuuden, kasvatuskumppanuuden ja jatkuvuuden huomioimisen koko sijoitusprosessin ajan. Työskentelyssä aloitetaan tutustumisvaiheella, jossa työtä tehdään aktiivisesti ja usein. Sijoituksen jatkuessa, rinnalla kulkemisen vaiheessa, ylläpidetään perhetyötä mm. viettämällä ohjattuja perhepäiviä. Sijoituksen päättymisvaiheessa työskennellään taas aktiivisemmin ja korostetaan päätös- ja irtisaattamisajan työskentelyä.

Yksikössämme työskentelee oma perhetyöntekijä, joka vastaa vanhempien tapaamisesta ja ohjauksesta koko lapsen sijoitusprosessin ajan, yhdessä omaohjaajan kanssa. Perhetyöntekijä hyödyntää omassa työssään perheterapeuttisia lähestymistapoja, silta-työskentelymallia sekä perhearviointi menetelmää. Perhettä tavataan sekä yksikössä, että heidän kotonaan perhetapaamisten ja perhepäivien muodossa. Tapaamisilla pyritään saamaan käsitys nuoren ja hänen perheensä kokonaistilanteesta, elämänhistoriasta, vahvuuksista ja haasteista. Perhettä kuullaan ja tuetaan osallistumaan lapsen kasvatustyöhön. Perhetyöskentelyllä on tavoitteena auttaa löytämään keinoja ja välineitä arjen haasteista selviytymiseen ja vahvistaa perheen vuorovaikutussuhteita.